Kinderopvang De DroomBoom

Pedagogisch beleid

De werkwijze van Kinderdagverblijf De DroomBoom staat beschreven in het

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN.

Kinderdagopvang De DroomBoom wordt gecontroleerd door de GGD.
Hieronder vindt u de meest recente inspectierapporten:

Inspectierapport 16 maart 2021

Kinderopvang De DroomBoom
Floortje van den Boomen
Beukenlaan 4b
6029 PZ Sterksel
T: 06 53 75 33 42
E:
Floortje van den Boomen